logo Vrije Universiteit

Landelijke onderzoeksprojecten naar belangrijke factoren in de psychosociale ontwikkeling, sociale netwerken,

partnerschap en (aanstaand) ouderschap van jongeren

en jongvolwassenen met een visuele beperking

U bent hier: start > Welkom

 

Om de lettergrootte te wijzigen druk op Ctrl en de muisscroller

Engels

 

 

 

 

 

   Start

 

   Toekomstnota

 

   Project Verder Kijken/Looking further

 

   Ouderschap

 

   Onderzoeksachtergrond

 

   Publications

 

   Presentations

 

   Medewerkers

 

   Links

 

 

 

 

WELKOM op onze site !

 

In het kader van een ZonMw-InZicht implementatie-project 'Verder kijken dan de visuele beperking: hoe doe je dat' is in 2006 deze site ontwikkeld. U vindt er veel informatie, zowel over huidige projecten, publicaties als presentaties projecten die vooral gefinancierd worden door InZicht ZonMw , als ook over de onderzoeksprojecten in het verleden. Alle recente onderzoekswerkzaamheden vinden plaats vanuit de Afdeling Ontwikkelingspedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De verschillende knoppen op deze site proberen u een overzicht te geven van de meest belangrijke resultaten van de projecten die als sinds 1994 hebben plaatsgevonden. Onder de knop Publicaties kunt u verschillende artikelen, verslagen, scripties etc. direct printen. Er vindt met enige regelmaat een update van de site plaats. Ook vindt u een knop met Links naar andere websites met informatie voor personen met een visuele beperking.
 

We zijn blij om te kunnen laten weten dat in het najaar van 2012 weer een nieuw project gaat starten. Dit nieuwe project koppelt jongeren met een visuele beperking aan mentors: bevordert dit de transitie naar maatschappelijke participatie?

"Jongeren en jongvolwassenen die blind of slechtziend zijn, ervaren nogal wat hobbels in hun weg naar sociale en maatschappelijke participatie. Dit blijkt uit langjarig cohortonderzoek van dr Sabina Kef van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek (zie voor meer info andere producten op deze site). Uit datzelfde onderzoek blijken veel jongeren uiteindelijk als volwassene toch goed terecht te komen. De ervaringen van deze volwassenen zijn mogelijk zeer waardevol voor jongeren die nog op de drempel staan. Sabina Kef, onder leiding van Carlo Schuengel, heeft subsidie verworven van Vereniging Bartimeus Sonneheerdt (www.steunbartimeus.nl) en het ZonMW-programma InZicht, om middels een RCT te toetsen of een mentor-interventie effect heeft op participatie en psychosociaal welbevinden. Met twee experimentele condities, 1 met een mentor die ook een visuele beperking heeft, en 1 conditie met een goedziende mentor, zal tevens de inzet van ervaringsdeskundigheid bestudeerd worden. Bovendien maken mentees en mentors deel uit van een langdurig project met een accelerated longitudinaal design gericht op psychosociale ontwikkeling van jongeren met een visuele beperking. De resultaten van dit promotieonderzoek worden van belang geacht om jongeren met beperkingen effectiever te ondersteunen in de transitie naar een volwaardig, zelfstandig bestaan.

We hopen dat door deze website zoveel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de vele onderzoeksprojecten en natuurlijk ook de resultaten en aanbevelingen ervan.

Wilt u meer informatie, dan vindt u bij de knop Contact alle adresgegevens om vervolgens per e-mail of telefonisch meer informatie op te vragen. Ook tips naar aanleiding van deze site of de projecten horen we graag.


 

 

     

Logo ACK

laatst bijgewerkt 16 juli 2012

Webdesign Regina