logo Vrije Universiteit

Landelijke onderzoeksprojecten naar belangrijke factoren in de psychosociale ontwikkeling, sociale netwerken,

partnerschap en (aanstaand) ouderschap van jongeren

en jongvolwassenen met een visuele beperking

U bent hier: start > samenvatting project Verder Kijken

 

 

 

 

 

 

   Start

 

   Toekomstnota

 

   Project Verder Kijken/Looking further

 

   Ouderschap

 

   Onderzoeksachtergrond

 

   Publications

 

   Presentaties

 

   Contact

 

   Links

Samenvatting

'Verder kijken dan de visuele beperking: hoe doe je dat?'

 

 

In een uitgebreid landelijk InZicht-onderzoek van dr S. Kef naar de psychosociale ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking en hun opvoeders, hebben in totaal ruim 520 respondenten meegedaan. Veel respondenten in alle steekproeven hebben hun waardering en interesse uitgesproken om op deze manier eens na te denken, te spreken en stil te staan bij sociale contacten, vriendschappen, gevoel van anders-zijn, hoe zit ik in elkaar, hoe kom ik over bij anderen, hoe ga ik om met anderen/met groepen personen, hoe ga ik om met mijn ouders en hoe gaan mijn/de ouders om met mij/met hun kind etc. Tevens geven zij aan dat ze ook in de begeleiding/ ondersteuning vanuit de instellingen en scholen - nog meer - aandacht voor deze aspecten op prijs stellen. Hierbij hebben de respondenten een integrale, totaal aanpak voor ogen. Waarbij juist die ogen en wat er lastig is met kijken wel belangrijk zijn, maar de rest eromheen eigenlijk nog veel belangrijker. Aandacht voor de totale persoon dus, in al zijn sociale systemen waarin hij participeert in de maatschappij. Waarbij het gezin als totaal belangrijk is, maar ook het functioneren in vriendengroepen, functioneren in de klas, functioneren in vrijetijd/hobby-verenigingen, functioneren in een team van collega’s. Het specifieke van de adolescentiefase en de jongvolwassenheid en de ontwikkelingstaken en vaardigheden die daarin een rol spelen, kunnen in dit proces nog nadrukkelijker aandacht krijgen.
Om uiteindelijk te kunnen komen tot concrete handvatten voor instellingen en ouders hoe deze aspecten voor jongeren en jongvolwassenen vorm te geven, moet er eerst informatie-overdracht plaatsvinden. De producten van dit implementatieproject wat gefinancierd wordt door InZicht van ZonMw zijn dan ook:

- Een brochure uitgeven over de belangrijkste onderzoeksresultaten van het landelijk onderzoek bij jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking en hun opvoeders. Deze brochure zal in verschillende vormen verschijnen: in zwartdruk, op CD en/of diskette en zal tevens te downloaden zijn via internet. Voor dit project wordt een eigen internetsite ontwikkeld.
- Organiseren van 5 regionale seminars voor respondenten van het landelijk onderzoek en vertegenwoordigers van instellingen. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Met aanwezige respondenten op interactieve wijze verder praten over de resultaten en hoe deze een plaats kunnen krijgen in de begeleidings/-ondersteuningsactiviteiten. Presentatie van de instellingen uit die specifieke regio over hun visie en aanbod voor juist deze doelgroep. Met alle aanwezigen op interactieve wijze verder praten over het doel waar naartoe gewerkt wordt: een toekomstnota opstellen gericht op: 'Verder kijken dan de visuele beperking: hoe doe je dat?'.
- Toekomstnota opstellen: Daarin de brainstorm-resultaten over concrete wensen/voorstellen voor een integrale werkwijze in de begeleidingscontacten in de adolescentie en jongvolwassenheid.

Looptijd: mei 2006 tot januari 2007
Projectleider: Mw. dr. S. Kef, Vrije Universiteit te Amsterdam, Afdeling Orthopedagogiek, in samenwerking met het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies.
 

Klik hier voor het Complete Onderzoeksvoorstel (in pdf)

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Omgaan met anderen en jezelf' (in pdf)

 


Links:

http://www.psy.vu.nl/fpp.php/departments/specialeducation/people/details.html?id=454
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/inzicht.html

 

 

   

 

Logo ACK

laatst bijgewerkt 26 juli 2011

Webdesign Regina