logo Vrije Universiteit

Landelijke onderzoeksprojecten naar belangrijke factoren in de psychosociale ontwikkeling, sociale netwerken,

partnerschap en (aanstaand) ouderschap van jongeren

en jongvolwassenen met een visuele beperking

U bent hier: start > publicaties

 

 

 

 

 

 

   Start

 

   Toekomstnota

 

   Project Verder Kijken/Looking further

 

   Ouderschap

 

   Onderzoeksachtergrond

 

   Publications

 

   Presentaties

 

   Contact

 

   Links

Publicaties

 

De publicaties met een asterix (*) aan het begin van de regel bevatten een link naar het betreffende document. Er zullen regelmatig links worden toegevoegd.

The publications with an asterix (*) at the beginning of the line contain a link to the specific text or pdf-file document.  Publications in Dutch have an abstract in English!


* Klik hier voor het onderzoeksrapport (in pdf) 'Omgaan met anderen en jezelf'. Onderzoek naar de psychosociale ontwikkeling, sociale netwerken en opvoeding van jongeren en jong-volwassenen met een visuele beperking (Sabina Kef, 2006).

Internationale artikelen bij dit onderzoeksproject:

* Kef, S. (1997). The Personal Network of Blind and Visually impaired Adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91, 3, p.236–244.

Kef, S., Hox, J.J & Habekothe, H.T. (2000). Social networks of visually impaired and blind adolescents. Structure and effect on well-being. Social Networks, 22, p.73–91.

Kef, S. (2002). Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96, p.22-37.

Leeuw, E.D. de, Hox, J.J. & Kef, S. (2003). Computer assisted self-interviewing tailored for special populations and topics. Field Methods, 15 (3) p. 223-251.

* Kef, S. & Dekovic, M. (2004). The role of parental and peer support in adolescents well-being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment. Journal of Adolescence, 27, p. 453-466.

* Kef, S. & Bos, H. (2006). Love is blind: Sexual behavior and psychological adjustment of adolescents with blindnes. Sexuality and Disability, 24 (2), p. 89-100.

Kef, S. & Tielen, L. (2008). Touch of love; research on dating, courtship and sexual experiences of Dutch youth with visual impairments. Proceedings of the 9th International Conference on Low Vision, Vision 2008; Montreal, Canada.


Boeken:

Kef, S., Hox, J.J. & Habekothe, H.T. (1997). (On)Zichtbare steun. Onderzoek naar Visueel gehandicapte jongeren en hun netwerk. Amsterdam: Thesis Publishers.

Kef, S. (1999). Outlook on relations. Personal networks and psychosocial characteristics of visually impaired adolescents. Amsterdam: Thela Thesis (proefschrift).

Kef, S. (1999). Zorg voor personen met een visuele beperking. In: Gennep, A. van & Schippers, A. (red.), Een goede vraag, een passend antwoord. Utrecht: NIZW.

Kef, S. & Van Berlo, W (2008). 3.19 Visuele beperkingen. In: W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt & N. van Son-Schoones (Eds.), Seksualiteit bij ziekte en beperkingen (pp. 362-370). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Kef. S. (2009). Tussenmenselijke interacties en relaties bij slechtziende jongeren. In P.L. Looijestijn & G. van Delden (Red.), Handboek Visueel Profiel – een ICF geďnspireerde werkwijze over visuele waarneming, slechtziendheid en visuele revalidatie. Koninklijke Visio, Huizen. Publicatie op www.visueelprofiel.nl, ISBN: 90-74641-10-5.


Nederlandstalige artikelen:

Kef, S., Habekothe, H.T. & Hox, J.J. (1998). Jongeren met een visuele beperking: persoonlijk netwerk en welbevinden. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, 4, 200-219.

Hattum, M.J.C. van & Kef, S. (1999). Data verzamelen bij basisschoolleerlingen en adolescenten met visuele beperkingen met behulp van de computer. Pedagogische studien,76 (2), p.104–117.

Dirks, E., Wieferink, K., Kef, S., Wenners-Lo-A-Njoe, V. & Uilenburg, N. (2008). Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van kinderen met een auditieve beperking. Van Horen Zeggen, 49 (6), 15-18.

Kef, S. (2008). Opvoeden van een kind dat niet (goed) ziet. FOVIG Nieuws, 22 (3), 20-23.

Kef, S. (2008). Verliefdheid, afspraakjes en verder……. FOVIG Nieuws, 22 (4), 16-19.

Kef, S. (2009). Jongeren in het regulier middelbaar onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding. FOVIG Nieuws, 23 (1), 12-15.

Kef, S (2009). Onderzoek naar goed contact, FOVIG Nieuws, 23 (2), 11-13.

Kef, S. (2009). Onderzoek naar autonomie bij jongeren. FOVIG Nieuws, 23 (3), 16-18.

Kef, S. (2009). De volgende stap: ouderschap. FOVIG Nieuws, 23 (4), 15-17.Overzicht van scripties van universitaire Pedagogiek studenten bij dit onderzoeksproject:

Dit overzicht bevat scripties van 1996 tot en met 2013. Eventueel zijn deze op te vragen bij respectievelijk de bibliotheek van de UvA en de bibliotheek van de VU. Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de projectleider via de knop Contact op deze site.

Udema, M. (1996). Opvoedingsgedrag van ouders van visueel gehandicapte jongeren. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Wesselink, P. (1996). Opvoedingsbeleving van visueel gehandicapte jongeren. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Nieuwstadt, S. van (1996). Zichtbaar op de goede weg. Een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek naar de contacten van visueel gehandicapte Turkse en Marokkaanse jongeren met de Nederlandse hulpverlening. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Maat, M., Schotanus, M. & Wildenberg, I. (1998). Onderzoek naar persoonlijk netwerk en sociale steun van personen met een visuele en verstandelijke beperking. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Liefde is blind. Onderzoekscriptie naar de beleving van dating en seksualiteit van blinde jongeren (1998) S. Reek & A. Sloep, doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Gulick, M. van & Klaver, M. (1998). Een steun in de rug. Onderzoek naar jongeren met een primair motorische beperking en hun netwerk (1998). Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Wildenberg, I. (1998). Theorievorming rond en zorg voor personen met een meervoudige beperking. Literatuur scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Sier, J.C.C.M. (1998). Meervoudig visueel gehandicapte kinderen. Literatuur scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Schotanus, M. (2000). Toegang tot integratie? De rol van informatie- en communicatietechnologie in de functionele integratie van personen met een visuele beperking. Literatuur scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Sier, J.C.C.M. (2000). De ervaringen van scholieren met een visuele beperking op de reguliere middelbare school. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

* Beelen, D. (2005). Welke kansen hebben jongvolwassenen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt? Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

* Weenen. E. van (2005). De adolescentie herzien. Hoe jongvolwassenen met een visuele beperking de adolescentiefase beleefd hebben. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

* Kalksma, S. (2005). Oog voor elkaar. Onderzoekscriptie naar vriendschapsrelaties van jongeren met een visuele beperking. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

* Mantel, L. (2005). Autonomie en afhankelijkheid. De balans tussen autonomie en afhankelijkheid ervaren door ouders van adolescenten met een visuele beperking. Doctoraal scriptie Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Hoogenboom, M., Kranen, L., Schalkwijk, M. van & Vries, S. de (2005). Een blik van verstandhouding. Opvoedingsgedrag van ouders van een adolescent met een visuele beperking. Bachelor scriptie Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Klarenbeek, J. (2006). Adolescentie en de invloed van de visuele beperking. Master scriptie Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

Glotzbach, M., Groot, C. de, Prins, R. Tol, E. & Vlaanderen, L. (2006). De visie van de AOB-er. De kijk op het sociaal functioneren van adolescenten met een visuele beperking. Bachelor scriptie Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Wind, M.J. voor de (2007). Gezien vanuit een ander perspectief. Het verschil in leeftijd waarop blindgeboren en ziende kinderen perspectief kunnen nemen (Theory of Mind, TOM), en de relatie tussen de TOM prestaties van blindgeboren kinderen en de oorzaak van de blindheid. Master scriptie Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Kuivenhoven, Y. (2007). "One best friendship, two visions”. Beste vriendschappen van adolescenten met een visuele beperking. Master scriptie Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Postma, H. (2007). Hoe is het in het gezin en wat vinden de brusjes van jonge personen met een visuele beperking? Master scriptie Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Tielen, L (2008). Tastbare liefde. Relaties en seksualiteit bij jongeren met een visuele beperking. M-these Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Ataliede, N., Bendel, S. & Schmidt, A. (2008). Onbeperkte liefde? Seksualiteit, relatievorming en psychosociale ontwikkeling bij adolescenten met een visuele beperking, adolescenten met cerebarle parese en adolescenten zonder beperking. Bachelor-these, Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Wieringen, M. van (2008). Opvoeden vanuit een specifiek oogpunt. M-these Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Verduijn, L. (2009). Opvoeding in beeld. Relatie tussen gezinskenmerken, ouderkenmerken, ervaren opvoedingsstress en opvoedingsgedrag van ouders van kinderen met een visuele beperking. M-these, Orthopedagogiek, VU University, Amsterdam.

* Woolderink, S. (2009). Zicht op Ouderschap. M-these, Orthopedagogiek, VU University, Amsterdam.

* Plooij, H. (2009). Een eigen weg gaan. Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders. M-these, Orthopedagogiek, Vrije Universiteit, Amsterdam.

* Buts, L.J. (2009). 'Even goede vrienden?' Onderzoek naar vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking en samenhang met onderwijsachtergrond en opvoeding. M-these, Orthopedagogiek, Vrije Universiteit, Amsterdam.

* Sibma, M. (2010).  Eenzaamheid in het vizier. Eenzaamheidsvoorspellingen door middel van psychosociale en sociale netwerk factoren bij jongvolwassenen met een visuele beperking.

Masterthese Orthopedagogiek, Vrije Universiteit, Amsterdam.

 

* Halters, W., Holter, R. ten, Hulsman, S., Jansen, E. & Meulmeester, A. de (2010). Oog op ouderschap', B-these, Orthopedagogiek, Vrije Universiteit, Amsterdam.

 

* Wildenburg, E. (2010). De (on)zichtbare weg naar ouderschap. De invloed van de psychosociale ontwikkeling bij jongvolwassenen met een visuele beperking op het wel/niet aangaan van ouderschap. Amsterdam: VU Univeristeit, M-these Orthopedagogiek.
 

* Broersen, E., Oostermeijer, M. & Tolkamp, C. (2011). Bekijk het maar! Ouderlijke stress bij jongvolwassen vaders en moeders met een visuele beperking. B-These Orthopedagogiek, Amsterdam: Vrije Universiteit.

 

* Balog, H. (2011). Liefde maakt blind. Onderzoek naar huwelijkssatisfactie van visueel beperkte ouders en hun partner. Amsterdam: M-these VU Orthopedagogiek.

 

* Hekman, K. (2011). Ouderschapsverwachtingen van jongvolwassenen met een visuele beperking met kinderen. M-these Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

 

* Mijnals, G.J. (2011) Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO. Masterthese Orthopedagogiek: Klinisch. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

 

* Wever, E. (2012). Van opvoeding tot opvoeden. Samenhang tussen opvoedingsgedrag van ouders, opvoedingsbeleving van adolescenten, opvoedingsherinnering en verwachte ouderschapscompetentie van jongvolwassenen met een visuele beperking. Masterthese Orthopedagogiek: Klinisch Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

 

* Bragonje, M. (2013). Retrospectieve blik op opvoeding door ouders en de samenhang met de persoonlijke ontplooiing van hun jongvolwassen kinderen met een visuele beperking. Masterthese Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

 

* Wolde, L. ten (2013). Opvoeding en terugblik op opvoeding van ouders in relatie tot het sociaal functioneren van hun jongvolwassen kinderen met een visuele beperking. Masterthese Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

* Biersteker, L.M. (2012). Ouderlijke stress en parental self-efficacy bij jongvolwassenen met een visuele beperking: samenhang met onderwijs en kenmerken van de visuele beperking. Amsterdam: Vrije Universiteit.

 

 

 

 
   

 

Logo ACK

laatst bijgewerkt 08 juli 2013

Webdesign Regina